Jautājumi un atbildes

 • Lai saņemtu kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu, Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
 • zemesgrāmata;
 • inventarizācijas lieta (ja tāda ir);
 • pase vai ID karte.
 • Ja ķīlā tiek piedāvāta māja, papildus jāiesniedz zemes robežu plāns un zemes gabala zemesgrāmata.

Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu tiek piešķirts uz laiku no viena mēneša līdz 30 gadiem.

 • Maksimālā kredīta summa pret nekustamā īpašuma ķīlu var veidot 80% no nekustamā īpašuma novērtējuma.
 • Maksimālā summa var būt līdz 20 000 000 eiro.

Kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu var saņemt vienas dienas laikā Jūsu norēķinu kontā.

Mēs izskatām nekustamo īpašumu visā Latvijā, tomēr visātrāk lemjam par kredītiem pret nekustamā īpašuma ķīlu, kas atrodas Rīgā vai Rīgas rajonā.

 • Pieteikumu var iesniegt mūsu vietnē.
 • To var iesniegt arī mūsu birojā, līdzi jābūt Latvijas Republikas pasei vai ID kartei.

Lai saņemtu kredītu, jāatbilst šādiem parametriem:

 • Jums jābūt Latvijas Republikas pilsonim vai arī Jums jābūt dzīvesvietas uzturēšanās atļaujai;
 • Jums jābūt vecumā no 18 līdz 75 gadiem;
 • Jums jābūt atvērtam norēķinu kontam Latvijas Republikas bankā.

Jāiesniedz:

 • izraksts no bankas konta, kurā jāietver informācija par visiem ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem pēdējo 6 mēnešu laikā;
 • Latvijas Republikā derīgs identifikācijas dokuments (pase vai ID karte).

Nē, nav nepieciešams ķīlas nodrošinājums patēriņa kredīta saņemšanai.

 • procentu likme ir atkarīga no Jūsu ienākumiem un kredītvēstures;
 • patēriņa kredīta minimālā procentu likme – sākot no 3% gadā.

Ja ir visi nepieciešamie dokumenti un konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem, pieteikums tiek izskatīts 30 minūšu laikā.

Var izmantot kādu no šiem veidiem:

 • apmeklēt mūsu biroju Rīgā, proti, dokumentu parakstīšana notiek birojā;
 • attālināti ar elektronisko parakstu;
 • ar kurjera starpniecību noteiktā vietā visā Latvijā.

Nauda tiek pārskaitīta uz kontu uzreiz pēc kredīta līguma parakstīšanas. Precīzs līdzekļu pārskaitīšanas laiks ir atkarīgs no bankas, kurā esat atvēris norēķinu kontu. Parasti līdzekļi tiek saņemti tajā pašā dienā.

Jā, šāda iespēja ir paredzēta, ja Jums ir atvērts norēķinu konts un ir elektroniskais paraksts.

Jā, protams, daudzi klienti vairākus kredītus apvieno vienā un maksā par kredītu vienai finanšu iestādei. Jūs kā klients saņemat izdevīgāku procentu likmi.

Kredīta līgumā ir šādi dati: bankas rekvizīti, maksājuma apmērs, bankas konta numurs un kredīta līguma numurs. Ar šiem datiem klients apmaksā kredītu.

Jums ir iespēja jebkurā brīdī atmaksāt kredītu pirms termiņa. Jūs nemaksājat komisijas maksu par kredīta atmaksu pirms termiņa.

Ja esat palicis bez darba vai saskāries ar citiem sarežģītiem apstākļiem, vērsieties pie mūsu menedžeriem. Viņi sniegs Jums konsultāciju par iespēju piešķirt kredītbrīvdienas.

Aizņemies apzinīgi, novērtējot kredīta nepieciešamību un spēju to atgriezt!