banner

Faktorings Latvijā

Faktorings Latvijā
Faktorings Latvijā

Faktorings Latvijā ir efektīvs pakalpojums, kas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, pagarinot maksājumu termiņus, ļauj saņemt naudas līdzekļus uzreiz pēc produkcijas piegādes, līdz ar to tiek novērsti trūkumi kasē un papildināts apgrozījuma kapitāls.

Faktoringa mehānisma īpatnības

 Pircējs iegādājas pie pārdevēja preci ar atliktu maksājumu, turklāt naudu par piegādi pārdevējs saņem pēc pārdošanas. Tādēļ viņš vēršas faktoringa uzņēmumos. Banka vai faktoringa iestāde var būt par fakturētāju.

Tieši šīs iestādes sniedz pārdevējam naudu pircēja vietā, kurš savukārt maksājumu noteiktajā termiņā atmaksā fakturētājam, nevis pārdevējam. Faktoringa pakalpojumu klāstā ir arī:

 • aizsardzība pret iespējamu saistību maksājumu neveikšanu;
 • maksājuma naudas līdzekļu ieturēšana līgumā noteiktajā termiņā;
 • avansa līdzekļa izsniegšana peļņai;
 • debitoru parādu uzskaite.

Latvijas Republikas komercsektorā jau sen ir zināms par faktoringu, kas tiek izmantots kā kreditēšanas rīks turpmākiem maksājumiem. Tikai 2010. gadā savstarpējās attiecības regulējošie normatīvie akti kļuva par Latvijas Republikas Komerclikuma daļu.

Agrāk faktoringa darījuma noslēgšanai tika piemērotas Latvijas Republikas Civilkodeksa tiesību normas. Mūsu uzņēmums un Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa sniedz dokumentu vākšanas un sagatavošanas pakalpojumus uzņēmumiem un investīciju fondiem, kas strādā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības teritorijā.

Mūsu speciālisti efektīvi palīdz risināt šādus uzdevumus:

 fonda un apakšfonda dibināšana;

 • izveidotās apvienības investīciju fonda un politikas strukturēšana;
 • uzņēmuma mārketinga uzvedības veidošana;
 • pārvaldības sistēmas sakārtošana;
 • atļauju saņemšana kompetentajās valsts iestādēs.

Kolīdz mūsu speciālisti saņems faktoringa pakalpojumu pieteikumu no Jūsu uzņēmuma, visi sagatavotie dokumenti tiks iesniegti mūsu nodaļā uzreiz vairākiem faktoringa uzņēmumiem. Speciālists sazināsies ar Jums un noskaidros faktoringa limitu.

Ja limits tiks apstiprināts, Jūsu uzņēmumam:

 1. jāparaksta līgums ar pircēju, apliecinot pirkumu;
 2. jānoslēdz līgumsaistības par faktoringa pakalpojumu sniegšanu;
 3. jāinformē pārdevējs, ka maksājums tiks veikts faktoringa ietvaros. Tiks nosūtīta vēstule ar attiecīgu paziņojumu.

Pēc tam Jūsu uzņēmuma, pircēja un faktoringa uzņēmuma sadarbība būs šāda:

 1. Pircējs saņem iegādāto preci.
 2. Pārdevējs nodod prasījuma tiesības pret pircēju. Ir jāiesniedz līguma dokumenti, apliecinot preces pārdošanu, kā arī konts apmaksai un piegādes dokumenti.
 3. Pārdevējs saņem naudas summu, par kādu ir notikusi vienošanās. Turklāt summa veido 95% no preces kopējās vērtības, pārējais – faktoringa pakalpojumu maksa.
 4. Pircēja maksājumus saņem faktoringa uzņēmums.
 5. Pēc summas saņemšanas līdzekļi tiks pārskaitīti.

Faktoringa veidi:

 • regresīvais – apmaksas risku uzņemas Piegādātājs;
 • neregresīvais – ar preces apmaksu saistītos riskus uzņemas fakturētājs;
 • slēgtais – Piegādātājs neinformē Pircēju par debitora parāda dzēšanu faktoringa ietvaros;
 • iepirkumu – Fakturētājs izsniedz naudas līdzekļus preču iegādei, kas tiks piegādātas nākotnē;
 • starptautiskais – Pircējs un Piegādātājs ir reģistrēti dažādās valstīs.

Lai saņemtu izvērstu konsultāciju, izmantojiet norādīto kontaktinformāciju vai atstājiet pieteikumu vietnē.

  Online pieteikums

  Faktorings


  datu apstrādes noteikumiem
  Es piekrītu saņemt piedāvājumus un informāciju
  Saņemt līgumu ar kurjeru

  Aizņemies apzinīgi, novērtējot kredīta nepieciešamību un spēju to atgriezt!